Usak
  Murat Koçyigit
  0(276)231 2355
  0532 627 97 16
Uşak
  SAMANCI MOTOR-FAİK SAMANCI
 
  0542 3593678